Đây là thuật ngữ được sá»­ dụng trong lÄ©nh vá»±c Kinh tế . Vocational diploma: A diploma for a student who achieved the required technical skills for a certain job. GED certificate: This isn’t the same as a high school diploma. Webtoon The God of High School gần đây đã được chuyển thể thành anime và có một sá»± thật là nhiều người xem mới tỏ ra khó hiểu về nó. XIX. Highschool DxD (ハイスクールD×D) là loạt light novel do Ishibumi Ichiei thá»±c hiện với sá»± minh họa của Miyama-Zero. Từ đồng nghÄ©a. What's important to know is this: All three tests allow you to earn your high school equivalency credential from your state. Tác phẩm đăng trên tạp chí Dragon Magazine của Fujimi Shobo từ ngày 20 tháng 9 năm 2008. … A secondary school describes an institution that provides secondary education and also usually includes the building where this takes place. You already have to take the SAT, apply to college, and keep up with your extracurriculars. District high School trường trung học [quận, khu] district high school (districthigher elementary school) trường trung học (quận, khu) family grouping (school) trường theo nhóm gia đình high school trường [cao đẳng, trung học] primary school trường cấp một @@ ... High School Confessions is on Facebook. However, a GED is usually accepted by the military, colleges and employers, in place of a high school diploma. But we recommend you consider it. After all, high school is a pressure cooker. Được mô tả là “tồn tại sẽ kéo các vị thần xuống khỏi thiên đường”, Chìa khóa đóng vai trò quan trọng trong vÅ© trụ The God of High School. Similar high school credentials. To connect with High School Confessions, join Facebook today. Banking School là Trường Phái Ngân Hàng. Là gì nhỉ? intermdiate school ;secondary school:cấp 2 từ lớp 7-lớp 9. elmentary school ,grade school ,grammar school ,primary school ,,junior school đều là trường tiểu học. Có sá»± khác biệt gì giữa giáo dục trung học ở Việt Nam và Mỹ – Secondary Education là gì? ETS works closely with states to make sure the HiSET exam closely reflects the skills of a high school graduate and to provide a fair, rigorous exam. Theo những gì trailer cho chúng ta thấy, đây sẽ là một bộ anime võ thuật học đường. Thời gian bắt đầu các cấp học sớm hÆ¡n Học sinh ở Mỹ thường bắt đầu học cấp 3 từ lớp 9, có một vài trường học sinh bắt đầu học từ lớp 10 cho đến hết lớp 12. noun eleventh grade, gymnasium, ninth grade, secondary school, senior high, senior high school, tenth grade, twelfth grade. district high school (districthigher elementaty school) trường trung học (quận, khu) Các từ liên quan. The last thing you may want to do is take a very demanding course, especially one that's not mandatory. high school ;cấp 3. ngòai ra còn có comprehensive school ( tường trung học công lập) public school (trường trung học nội trú)